Pascal Paoli – největší osobnost Korsiky

S tváří už přes dvě stě let mrtvého revolucionáře Pascala Paoliho (jinak také Pasquala Paoli, * 6. dubna 1725 Morosaglia – 5. února 1807 Londýn) se na Korsice setkáte asi tak stejně často jako s vlajkou Korsiky černochem s bílým šátkem uvázaným kolem hlavy. Obě dvě tyto postavy zde jsou skutečně na každém rohu. Jedná se totiž o dvě tváře, dva symboly Korsiky. Tento článek ale pojednává pouze o Pascalu Paolim, který toho pro Korsiku udělal víc než kdokoliv jiný. Kdyby se našlo ještě pár takto chytrých a zapálených nacionalistů, možná by Korsika byla dnes samostatným státem.

Pascal Paoli se narodil do velmi významné Korsické rodiny, jeho otec Chacinto Paoli totiž byl prvním ministrem během krátkého trvání korsického království za panování krále Theodora I. Když mladý Pascal vyrostl, sloužil v korsické gardě neapolského království a to až do svých 29 let.  Po té se jako svobodník vrátil v roce 1755 domů Korsiku a stal velitelem korsických vlastenců, kteří bojovali proti janovským. Korsika v této době totiž patřila Janovské republice. Tento boj byl úspěšný a postupně se podařilo Janovany vytlačit jen do úzkého pásu na pobřeží. V té době se Pascal Paoli stal prakticky vládcem Korsiky. Chtěl však vládnout demokraticky a pro blaho svého lidu a tak spolu s právníkem Carlem Buonapartem (pozdější otec Napoleona) vypracovali v Corte vůbec první demokratickou ústavu v Evropě.
Pokračování článku »

Starobylá a strastiplná historie Korsiky

Stejně jako celé středomoří má i Korsika dlouhou a bohatou historii spojenou nejenom s počátky civilizace – Římskou říší, ale později i s mořeplaveckými velmocemi jako Janov. Dokonce se spekuluje, že se zde narodil Kryštof Kolumbus. I novověká historie Korsiky je poměrně bohatá ať už ta spjatá s Napoleonem Bonaparte a jeho rodinou nebo ta úplně nejnovější s válčením v druhé světové válce.

To vše ale započalo už před 14. tisíci lety v době paleolitu. První hmotné důkazy dokládající lidskou přítomnost jsou kosterní pozůstatky ženy nalezené na jihu ostrova v oblasti dnešního Bonifacia. Tyto kosti pochází o období neolitu (7. tisíciletí před Kristem). Velkou zajímavostí a jedním z turistických lákadel Korsiky, která se zachovala až do dnes, jsou dolmeny a menhiry. Ty pochází právě z této doby a v různě velkých formacích je naleznete po celém ostrově.

Pokračování článku »